Posts for JPCU – 2017

Deze nieuwe posts voor de JPCU zijn gebaseerd op Facebook’s image-size. Door het nieuwe font zijn ze ook wat moderner.

Leave a Reply